Khwab mein aurat dekhna

Khwab mein khubsurat aurat dekhne ki tabeer

Khwab mein khubsurat aurat, khair o rahat ke saath aane wala saal hai. Aurat sandooq, khazana gaah ya qaidkhana aur shirakat dar par dalalat karti hai. Isliye keh yeh cheezein maal wa lazzat mein insan ke shareek hain. Aurat ki tabeer phaldaar darakht aur iski sawari aur baithne ki jagah se bhi ki jati hai.

Khwab mein larki dekhna

  1. Jo khubsurat aurat ko dekhe keh iske ghar mein dakhil huwi hai toh ise sarwar aur khushi naseeb hogi. Aur khoobru aurat aarzi maal wa daulat hai.
  2. Khwab mein na maloom arabi naujawaan aur mazeen aurat ki tabeer Wasf e khair ki kasrat se ki jati hai.
  3. Moti aurat saal ki khush haali aur laaghar aurat khushk saali hai. Arabi aur na maloom auratein tabeer ke lihaz se afzal auratein hain.
  4. Agar aurat khwab mein jawan aurat ko dekhe toh woh iski dushman hai. Aur budhi aurat dunya hai.
  5. Jo aurat ko dekhe keh woh logon ko Allah ke liye hukum deti hai aur mana karti hai toh woh deen ka acha hukum hai.
  6. Jo shaks khwab mein gulami se aazad siya faam aurat dekhe toh isme koi khair nahi hai, magar yeh keh woh aurat gulam ho. Jo dekhe keh aurat ki bay horahi hai toh uski saltanat zawal pazeer hogi phir halat durust hojayegi.
  7. Jo dekhe keh uski biwi ne usay uthaya huwa hai toh us shaks ko koi aib lagega. Baaz kehte hain keh maaldari hasil hogi.
  8. Jo dekhe keh usne aurat ko qatal kiya hai toh uske maal ka ek hissa jata rahega. Jo dekhe keh uski biwi kisi dosre ko hadiya bhejti hai aur kisi aur khwaind ki biwi dekhe toh uska deen khatam hoga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x