Kya peacock print ke kapde pehen kar namaaz padh sakte hain?

Rahila Tabassum asked 5 months ago
1 Answers
Zohra Amreen Staff answered 5 months ago

Assalamu a’laikum wa Rah’matullahi wa barakatuh

Bahar E Shariat Jild 1 Safa 627 par hai keh Jaandaar ki tasweer wala libas pehenkar namaz padhna makhrooh e tahreemi hai. Namaz ke alawa bhi aisa kapda pehenna jaiz nahi.
Agar pehenkar namaz padhi toh uska lautana wajib hoga.

Agar itni choti tasweer ho jise zameen par rakhkar khade hokar daikhein toh aaza ki tafseel na dikhayi de toh namaz ke liye bais e karahat nahi.

x