Khwab Mein Kutta Dekhna

Khwab mein kutta dekhne ki tabeer

Hazrat Jafar Sadiq Reh’matullahi a’alaih ne farmaya hai keh khwab mein kutta dekhna 4 wajeh par hai.

  1. Dushman
  2. Lalchi badshah
  3. Danishmand
  4. Chughal khor aadmi

Hazrat Ibn e Sireen Rehmatullahi a’laih ne farmaya keh khwab mein kutta, kamina aur meharban dushman hai aur siya kutta arab mein se dushman hai aur safed kutta a’jam mein se dushman hai .

Khwab mein Kutta katnay ki tabeer

Agar dekhe keh kuttay ne isko kata hai, daleel hai keh dushman se takleef uthayega. Aur agar dekhe keh uska kapda kuttay ke muh ke thook se aaluda hogaya hai, daleel hai keh dushman ki baat se khasta hoga.

Agar dekhe keh kuttay ne iska kapda phada hai daleel hai keh maal mein nuqsan hoga.

Agar dekhe keh kutta iske nazdeek huwa hai, daleel hai keh dushman isme lalach karega. Aur agar dekhe keh kuttay ne ispar badayi ki hai, daleel hai keh kaminay dushman par bharosa karega.

Khwab mein Kuttay ka ghosht khana

Agar dekhe keh usne kuttay ka ghosht khaya hai, daleel hai keh dushman ko dafa’a karega.

Khwab mein Kuttay ko roti dena

Agar dekhe keh kuttay ko roti di hai, daleel hai keh uspar rozi farakh hogi.

Khwab mein shikari kutta dekhna

Hazrat Ismaeel A’sha’th a’laihirrehma ne farmaya hai keh shikari kutta zahir dushman hai. Aur agar dekhe keh shikari kuttay ke zariye shikaar karta hai, daleel hai keh usko dushman se jo danishmandi ka dawa karta hai khair pohunchegi.

Aur agar dekhe keh shikari kuttay ka ghosht khaya hai daleel hai keh wirasat payega. Agar dekhe keh shikari kutta issay door hogaya hai, daleel hai keh ba-manfia’at dushman se juda hoga.

Khwab mein kutiya dekhna

Agar dekhe keh kutiya ka doodh piya hai, daleel hai keh usko khauf aur dahshat pohunchegi. Aur agar dekhe keh kutta issay bhaga hai daleel hai keh dushman mohtaat hoga.

Hazrat Ibrahim Kirmani Reh’matullahi a’laih ne farmaya hai, agar dekhe keh kuttiya iske ghar mein aayi hai daleel hai keh kam himmat aur kamini aurat se shadi karega.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x